Training Digitale Toegankelijkheid

Sinds 2018 is het wettelijk verplicht om overheidsinformatie toegankelijk aan te bieden. Dit houdt in dat overheden er vóór 23 september 2020 moeten voor zorgen dat hun websites bruikbaar zijn voor iedere doelgroep, ongeacht hun beperking, en dat de informatie beter toegankelijk is. Mobiele applicaties (apps) moeten Mobiele applicaties (apps) moeten vanaf 23 juni 2021 aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

Met de toegankelijkheidstraining van SIM is uw organisatie in vijf stappen klaar voor de toegankelijkheidsnormen. Daarbij is er onder meer aandacht voor bewustwording in de hele organisatie, de toegankelijkheidsverklaring en het waarborgen, implementeren en onderhouden van toegankelijke content, inclusief bijvoorbeeld juiste pdf’s, video’s met ondertiteling, enzovoort.

Digitale toegankelijkheid in de praktijk

Bekijk in deze video hoe gemeente Zoetermeer aan de slag ging met toegankelijkheid.


In 5 stappen klaar voor de toegankelijkheidsnorm

1. Analyse

Quickscan en opstellen toegankelijkheidsverklaring.

2. Borgen in organisatie

Plan van aanpak, pdf-checklist, workshop redacteuren, schrijfwijzer.

3. Basis op orde

Content controleren, voortgang presenteren aan bestuur, gebruikerspanel opzetten voor tests.

4. Onafhankelijke testen

Door extern bureau, toegankelijkheidsverklaring actualiseren.

5. Blijvend toegankelijk houden

Actieve werkgroep, gebruikerspanel voor tests, kennis delen voor bewustwording hele organisatie.

 

Investering klant

  • Tijd voor sessies
  • Projectgroep samenstellen met medewerkers van afdelingen uit de hele organisatie, bv inkoop, bestuur, communicatie, webteam, helpdesk, beleidsmakers
  • Tijd voor uitvoering plan van aanpak
  • Investeren in bewustwording hele organisatie
Interesse? Neem contact met ons op!