SIMgroep (verder te noemen SIM) respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SIM zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.